Municipalities (Kommuner)

Municipalities (kommuner) are the atomic unit of local government in Norway and are responsible for:

 • childcare (barnehage) services
 • primary education (until 10th grade) (skole og utdanning)
 • before and after school care  (skolefritidsordning – SFO)
 • outpatient health services (fastlege og legevakt)
 • health and social services (helse- og sosialtjenester)
 • zone parking and parking halls (sone parkering og parkeringshus)
 • unemployment and other social services
 • zoning
 • economic development
 • building and property management (bolig, bygg og eiendom)
 • culture and sports (kultur, fritid og idrett)
 • recycling and waste (natur, miljø, renovasjon og avfall)
 • traffic and municipal roads (trafikk, reiser og samferdsel)